wojtek bociański

Przede wszystkim jestem mężem i ojcem. Fotografem, który wyrósł w analogowej ciemni korzystając z rad artystów i przez ponad piętnaście lat zbierał doświadczenie w pracy z aparatem.
Kolekcjonerem zdjęć - z ludzką spontanicznością, szczerością i otwartością.